Ερώτηση της δημοκρατικής αριστεράς προς τον υπουργό εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης

Ερώτηση της δημοκρατικής αριστεράς προς τον υπουργό εργασίας και κοινωνικής ασφά

 ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

“Αναξιοποίητα 30 δις ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη”

 

            Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις σε όλη την Ευρώπη, με τα ποσοστά συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας να προσεγγίζουν το 50%. Παράλληλα όμως, σύμφωνα με συνέντευξη τύπου της Επιτροπής, αναξιοποίητα παραμένουν 30 δις ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που προορίζονται για την κατάρτιση και απασχόληση των νέων ανέργων.

            Στις 20 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ευκαιρίες για τους Νέους» με στόχο να συνδράμει η ΕΕ τους νέους να καταρτιστούν σχετικά με επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και τελικά να βρουν την πρώτη θέση εργασίας.

                        Ταυτόχρονα η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που παραμένουν αναξιοποίητα, αλλά και να καταστήσουν την απασχόληση των νέων βασικό στοιχείο των εθνικών ετήσιων προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.

            Μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία της Επιτροπής περιλαμβάνει τη δημιουργία θέσεων μαθητείας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και τη μεγαλύτερη διοχέτευση κονδυλίων για τοποθετήσεις νέων σε επιχειρήσεις μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

            Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη η αξιοποίηση τόσο των διαθέσιμων ευρώ όσο και των υφιστάμενων και καινούργιων προγραμμάτων, καθώς και της ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου που διανύει η Ελλάδα και την αντίστοιχη ανάγκη για ανάπτυξη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ώστε να αξιοποιήσει τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου; Σε τι ποσοστό προβλέπει να αξιοποιούνται τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για το 2012;

 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να ενταχθεί η προώθηση της απασχόλησης των νέων μεταξύ των εθνικών μεταρρυθμίσεων;

  

 

Οι ερωτώντες  βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

                                             Γρηγόρης Ψαριανός

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Παιονίας
Δήλωση Τονικίδη για τις εκλογές του Επιμελητηρίου
Συναντήσεις Γεωργαντά με τους Πρυτάνεις της Κ. Μακεδονίας
Κ. Βιολιτζής: "Το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αφήνει απογοητευμένους"
Ποιοι εκλέγονται στο Επιμελητήριο
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Παιονίας
Δήλωση Τονικίδη για τις εκλογές του Επιμελητηρίου
Συναντήσεις Γεωργαντά με τους Πρυτάνεις της Κ. Μακεδονίας
Κ. Βιολιτζής: "Το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αφήνει απογοητευμένους"
Ποιοι εκλέγονται στο Επιμελητήριο