Οδηγός υπηρεσιών – δομών κοινωνικής αλληλεγγύης

Οδηγός υπηρεσιών – δομών κοινωνικής αλληλεγγύης

Έναν εύχρηστο οδηγό στον οποίο καταγράφονται όλες οι κοινωνικές δομές του Δήμου Κιλκίς εξέδωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς, στο πλαίσιο της β' φάσης του υλοποιηθέντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
Η χρηστικότητα του οδηγού υπηρεσιών – δομών κοινωνικής αλληλεγγύης έγκειται στην άμεση πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες για την ταυτότητα, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε δομής, το ωράριο λειτουργίας τους, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Ο οδηγός διανέμεται δωρεάν στους κοινωνικούς φορείς για την εξυπηρέτησή τους ενώ διευκολύνει σημαντικά και το έργο των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές – υπηρεσίες.
Έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr) και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Την ομάδα έργου σύνταξης του οδηγού συγκρότησαν οι Χ. Αμοιρίδου, Ε. Καλαθά, Χ. Μπουζάνη, Σ. Τατίδης υπό τη διοικητική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας Δ. Τσαντάκη και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Σ. Ξάκη.

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Παιονίας
Δήλωση Τονικίδη για τις εκλογές του Επιμελητηρίου
Συναντήσεις Γεωργαντά με τους Πρυτάνεις της Κ. Μακεδονίας
Κ. Βιολιτζής: "Το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αφήνει απογοητευμένους"
Ποιοι εκλέγονται στο Επιμελητήριο
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Παιονίας
Δήλωση Τονικίδη για τις εκλογές του Επιμελητηρίου
Συναντήσεις Γεωργαντά με τους Πρυτάνεις της Κ. Μακεδονίας
Κ. Βιολιτζής: "Το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αφήνει απογοητευμένους"
Ποιοι εκλέγονται στο Επιμελητήριο